اقدامات “تیم واکنش سریع” جهت بیماران مبتلا به کرونا

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر طیبه مهروری معاون بهداشت این دانشکده ، اقدامات تیم واکنش سریع جهت بیماران مبتلا به کرونا تشریح کرد:

 

اقدامات تیم واکنش سریع جهت بیماران مبتلا به کرونا در شهرستان گراش:

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش درباره تیم واکنش سریع گفت: «پس از اعلام نتیجه مثبت توسط آزمایشگاه، لیست اسامی و شماره تماس بیماران در اختیار‌گروه های تیم واکنش سریع جهت پیگیری قرار داده میشود و کارشناسان تیم با افراد مورد نظر تماس گرفته و ضمن معرفی خود، با در نظر گرفتن وضعیت روحی و روانی بیمار را از نتیجه نمونه خود آگاه میکنند و سپس ضمن توصیه به آرامش و رعایت دقیق نکات بهداشتی و ایمنی، با تاکید بر رعایت فاصله، آدرس دقیق منزل بیمار را گرفته و تیم واکنش سریع به درب منزل بیمار مراجعه میکند.»

 

تیم واکنش سریع متشکل از کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بیماری های واگیر و راننده می باشد.

وی در ادامه افزود:« پس از دریافت اطلاعات ضروری( وضعیت بالینی بیمار/ نوع علائم و تاریخ شروع آن/ ایا با مادر بارداری در تماس بود/ ایا بیمار زمینه ای در خانواده وجود دارد؟شغل فرد بیمار/ و توضیحات تکمیلی دیگر..)و شرح حال بیمار، لیست اسامی و شماره تماس افراد در تماس با بیمار،جهت پیگیری ۱۴ روزه یادداشت شده و در اختیار مسئول پیگیری روزانه و تلفنی قرارداده می شود.»

 

آموزش های درب منزل به بیمار دو بخش است:

دکتر مهروری درباره آموزش هایی که بیماران داده می شود نیز گفت: این آموزشها شامل دو بخش است:

بخش اول: نکات مربوط به بیماری و قرنطینه بودن خود بیمار و افراد خانواده او

بخش دوم: آموزش نحوه تهیه محلول ضدعفونی، نحوه گند زدایی و ضد عفونی کردن   محیط،گندزدایی وسایل بیمار‌ در ۱۴ روز قرنطینه، مشاوره تغذیه ای؛ و…

آموزشها با جزییات به خانواده بیمار داده میشود و در انتها گزارشی تنظیم و به امضای یک فرد از خانواده بیمار و افراد تیم میرسد.

 

وی در پایان تصریح کرد:« پیگیری روزانه و تلفنی تا ۱۴ روز جهت بیماران و افراد در تماس انجام میشود و موارد نیاز به بررسی و مداخله جدی تر به بیمارستان ارجاع داده میشود.»

.