تمدید آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۵/۹۷/م/گ ))

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده علوم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳ لغایت ۹۸/۰۶/۱۷ به مدت ۵ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰ لغایت ۹۸/۰۶/۳۰ به مدت ۱۱ روز کاری آدرس: گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراشwww.gerums.ac.ir مراجعه  نمایند .     

 

دریافت اسناد مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا

 

مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

[wpdiscuz_comments]
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x