آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۴/۹۷/م/گ ))

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد انجام خدمات طبخ وتوزیع غذای دانشکده علوم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ لغایت ۹۸/۰۶/۰۶ به مدت ۷ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۷ لغایت ۹۸/۰۶/۱۶ به مدت ۱۰ روز کاری آدرس: گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها: در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۷

 متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه نمایند .

 

دریافت اسناد مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا

 

مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

[wpdiscuz_comments]
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x