آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات مشاغل بهداشتی و تامین سرویس ایاب و ذهاب

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۳/۹۸/م/گ ))

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات مشاغل بهداشتی و تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت ده ماه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

  • توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۶ لغایت ۹۸/۰۵/۳۰ به مدت ۵ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .
  • اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ لغایت ۹۸/۰۶/۰۹ به مدت ۱۰ روز به آدرس:
  • گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
  • مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.
  • محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده
  • زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰

   متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  نمایند .

 

دریافت اسناد آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۳/۹۸/م/گ

[wpdiscuz_comments]
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x