مدیر آمار و فناوری اطلاعات

 

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس سید ذبیح اله فاضلی

سمت : مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی IT – گرایش Network

پست الکترونیک : it@gerums.ac.ir

تلفکس مستقیم دفتر فناوری : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۰