مدیر آمار و فناوری اطلاعات

 

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

مهندس سید ذبیح اله فاضلی

سمت : مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات – کارشناس شبکه و زیرساخت

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک : it@gerums.ac.ir

تلفکس دفتر فناوری : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۰