مدیر آمار و فناوری اطلاعات

fazeli

مدير اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

مهندس سید ذبیح اله فاضلی

سمت : مدير اداره آمار و فناوری اطلاعات – کارشناس شبکه و زیرساخت

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک : it@gerums.ac.ir

تلفکس دفتر فناوری : 07152448110