معاون بهداشتی

 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دکتر محمدنبی محمدی

سمت : معاون بهداشتی

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

پست الکترونیک : health@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۳      ۰۷۱۵۲۴۵۱۴۴۶