معاون توسعه مدیریت و منابع

mohaghegh

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دکتر سید جواد محقق

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

پست الکترونیک : development@gerums.ac.ir

تلفن تماس : 07152448109          داخلی : 272