اداره امور پشتیبانی

khoshbakht

مدیریت امور پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مهندس غلامرضا خوشبخت

سمت : مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک : poshtibani@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۰

 

 

 

 

عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر مدیریت و ارتباطات سریع و دنیای امروز را دهکده جهانی نامیدند . دورانی که شاهد انتظارات روز افزون جوامع بشری ، توسعه سریع و فزاینده فن آوری، تزلزل رقابتها و ناپایداری توازن ها ، تقابل مسلک ها و اشاعه تمایلات مادی گرایانه بوده است . موارد مذکور تصویری است از روند سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که دنیای کنونی را دستخوش التهابات و بحرانهای متعددی کرده است . 
یکی از ویژگیهای سازمانهای موفق ، برخورداری از فن آوری برتر در مراحل مختلف تولید (اعم از کالا و خدمات) کنترل ، توزیع و توسعه می باشد . مسلما سرعت انتقال و مبادله اطلاعات ، خدمات و… به همراه فن آوری پیچیده با انعطاف پذیری بالا باعث پویایی روز افزون محیط داخلی و خارجی سازمان می شود . 
از طرفی همین سازمانها برای نیل به اهداف طراحی شده و با توجه به ساختارشان نیازمند نوعی مدیریت هستند ، مدیریتی که با بکارگیری منابع مختلف که عمدتا شامل نیروی انسانی ، سرمایه ، تجهیزات ، مکان وزمان می باشند میتواند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب و با استفاده از ترکیب منابع فوق و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول حرکت نماید . 
در این میان “مدیریت خدمات پشتیبانی” به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش در چارچوب ضوابط و مقررات خاص و در راستای اساسنامه دانشکده به فعالیت می پردازد.

شرح وظایف :

۱ برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

۲ برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

۳ سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

۴  هماهنگی و نظارت کامل به عملکرد واحدهای تحت پوشش مدیریت خدمات پشتیبانی

۵  پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

۶  برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

۷  برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری ساختمانی و خودروها

۸  رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان سنجی ارائه خدمات

۹  هماهنگی و برگزاری مناقصات

۱۰ سایر امورات محوله