کارگاه آموزشی “خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا” برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، “کارگاه آموزشی خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا” در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

کارگاه آموزشی خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا،جهت افزایش آگاهی پرسنل بهداشتی و درمانی با فرایند پیشگیری،تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر و بموقع بیماری فشارخون و همچنین یادگیری نکات لازم در اندازه گیری فشارخون جهت بهبود خود مراقبتی روز دوشنبه ٧ خردادماه توسط واحد بیماریهای غیرواگیر در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد.

محسن ایزدی مدرس کارگاه و مسول بیماریهای غیرواگیر گفت:« بیماری فشارخون بالا بعنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین عامل در بروز بیماری های قلبی عروقی بسیار مهم است و باتوجه به شیوع ٢٧ درصدی بیماری فشارخون بالا در جمعیت ١٨ سال و بالاتر کشور، آموزش در خصوص نحوه شناسایی و خود مراقبتی امری ضروری است.» وی خاطر نشان کرد:« برنامه مراقبت بیماری فشارخون بالا از سال ٨٣ در روستاهای کشور و از سال ٩۵ بعنوان یکی از خدمت حوزه غیرواگیر در سامانه سیب ارائه می شود.»

تصاویر مربوط به هفته فشار خون در روستاها