نشست صمیمی خوابگاهی معاون آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی با دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت هفته خوابگاه ها یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، دکتر مهدی محسن زاده معاونت آموزش،تحقیقات،و دانشجویی فرهنگی و علیرضا دانشور مدیریت دانشجویی فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی حضور یافتند و با دانشجویان دیدار کردند.

درا ین بازدید دکتر محسن زاده ضمن تبریک هفته خوابگاه گفت:«با زندگی در فضای خوابگاهی است که انسان می تواند تعاملات خود رابا دیگران افزایش دهد.» وی افزود:«تلاش من و همکاران این بوده که شرایط خوبی را برای اسکان دانشجویان فراهم کنیم و با وجو کمبود های که هنوز وجود دارد اما شرایط بهتری را نسبت به  سالیان قبل فراهم کرده ایم .»  

علیرضا دانشور مدیر دانشجویی فرهنگی نیز به انتخابات شورای صنفی که پیش رو است اشاره کرد و گفت:« همه ما بر این مهم اعتقاد داریم که همه در جهت برطرف شدن مشکلات تلاش می کنند .»

احمد پارسایی دبیر شورای صنفی دنشجویان نیز در این نشست از زحمات اعضای شورای صنفی قدردانی کرد.

گفتنی است در این بازدید،  مسوولین پس از گفت و گوی صمیمانه و شنیدن نظرات دانشجویان، پیشنهادات اجرایی شدن نظرات در جهت رفع مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان را بررسی کردند.

در پایان، از   فاطمه یاری و  دانا محمدی  به عنوان دانشجویان برتر خوابگاه تجلیل شد.