تصاویر جشن روز ماما

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، جشن روز ماما روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت در دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

خبرهای تکمیلی بزودی منتشر می شود.