مسابقه نقاشی در نمایشگاه سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، در چهارمین روز از هفته سلامت، مسابقه نقاشی در محل نمایشگاه برگزار شد.

این برنامه جهت گروه سنی کودکان و نوجوانان به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری معاونت درمان با هدف ترویج سبک زندگی سالم و ایجاد فضای شاد  برگزار شد و به برندگان جوایزی  از سوی ستاد برگزاری هفته سلامت تعلق گرفت.