اعزام کارشناسان هفته سلامت به روستاهها

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، کارشناسان هفته سلامت در چهارمین روز از هفته سلامت به ارائه ی خدمات سلامت  در روستاهای حسین آباد.بشیر آباد و پشت پری از توابع شهرستان گراش پرداختند.

از شروع هفته سلامت ارئه خدمات  از قبیل غربالگری سرطان سینه، ترویج زایمان طبیعی، خود مراقبتی و آموزش های بهداشتی و اهداء بسته های بهداشتی در روستاهها توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش انجام گرفته است.