بازدید معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی ارد و فداغ

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ، دکتر سیدجواد محقق معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی ارد و فداغ و پروژهای در حال ساخت این مراکز بازدید کرد.

در این بازدید که روز دوشنبه بیستم فروردین و با حضور دکتر محمد رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی و مهندس جواد یحیایی مدیر منابع فیزیکی دانشکده انجام شد، دکتر محقق از نزدیک در جریان خدمات مراکز بهداشتی درمانی ارد و فداغ به مردم و پروزه های در حال ساخت این مراکز و روستاهای اطراف قرار گرفت.

ساخت مرکز خدمات جامع سلامت ارد به متراژ ۷۶۰ متر مربع و با هزینه ی یک میلیارد تومان 

دکتر سید جواد محقق  ضمن بازدید از قسمت های مختلف مرکز بهداشتی درمانی ارد و اطلاع از چگونگی ارائه خدمات به مردم  ، از پروژه های در حال ساخت در این مرکز نیز بازدید کرد.

معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی گراش درباره پروزه های این مرکز گفت:« مرکز خدمات جامع سلامت ارد به متراژ ۷۶۰ متر مربع و با هزینه ی یک میلیارد تومان و نیز  دو واحد خانه پزشک به متراژ ۱۹۶ متر مربع و هزینه ی دویست میلیون تومان  از اعتبارات  دولتی علوم پزشکی گراش در حال ساخت است که در سال ۹۷  به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه ی بازدید ها دکتر سیدجواد محقق از مرکز بهداشتی درمانی فداغ بازدید و از نزدیک در جریان نحوه خدمت رسانی به مردم قرار گرفت و سپس از پروژه های در حال ساخت در این مرکز نیز بازدید کرد.

ساختمان های آزمایشگاه، داروخانه، دندانپزشکی و سرایداری در فداغ

دکتر محقق درباره جزییات پروژه های در حال ساخت در فداغ نیز گفت« خانه سرایداری به متراژ ۸۰ متر مربع و هزینه ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی دانشکده علوم پزشکی گراش، ساختمان داروخانه به متراژ ۶۰ متر مربع و هزینه ی یکصد میلیون تومان به همت خیّر فداغی جناب آقای زمانی، ساختمان دندانپزشکی به متراژ ۸۰ متر مربع با هزینه یکصد میلیون تومان به همت خیّر فداغی جناب آقای کهنسال، ساختمان آزمایشگاه به متراز ۳۴۰ متر مربع و هزینه بالغ بر سیصد و شصت میلیون تومان توسّط خیر فداغی آقای خاکبیز در حال ساخت است.

وی درباره ساخت چهار خانه بهداشت در روستاهها نیز گفت:«  چهارباب خانه بهداشت در روستاههای محمد زینا، کنار زیارت، کنگ و ریشه و حسین آباد به متراژهر باب ۷۵ متر مربع و هزینه یکصد میلیون تومان از اعتبارات علوم پزشگی گراش، استانداری و خیرین نیز در حال ساخت است.

دکتر محقق از خانه بهداشت در حال ساخت روستای محمد زینا نیز بازدید کرد.