جلسه مجمع خیرین در همایش آشنایی با شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، در همایش آشنایی با شرکت های دانش بنیان ، جلسه ی اختصاصی با اعضاء مجمع خیرین سلامت شهرستان گراش برگزار شد.

در این جلسه که روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی گراش  برگزار شد، دکتر هاشم منتصری رییس دفتر توسعه و حمایت شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن  بیان هدف از برگزاری این جلسه اختصاصی با اعضاء مجمع خیرین و نمایندگان این خیرین به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان پرداخت و نیز راههای تاسیس و راه اندازی و چگونگی سرمایه گذاری در این شرکت ها پرداخت.

محمد منفرد مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان گراش نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه ی ارزشمند، مشکلات اداری بر سر راه خیرین را یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه ی خیرین و سرمایه گذاران دانست و گفت: متاسفانه برخی مسوولین برای سرمایه گذاری خیرین در کشور ارزش چندانی قائل نیستند و خیرین و سرمایه گذاران با بروکراسی اداری مواجه هستند.