جلسه ی پایش برنامه ی عملیاتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه برنامه عملیاتی در روز سه شنبه با حضور دکتر محقق معاون توسعه مدیریت و منابع و عبدالهادی زائری قائم مقام ریاست در برنامه ریزی عملیاتی و مدیر پایش و مسئولان پایش حوزه های مختلف برگزار شد.

در این جلسه عبدالهادی زائری به اهمیت برنامه عملیاتی در این مقطع زمانی اشاره کرد و به دو موضوعِ تحلیل و بررسی پیش نویس برنامه عملیاتی سال ۹۷ توسط مسوولان پایش و انعکاس آن به حوزه متناظر در وزارت بهداشت ، و نیز اهمیت بارگذاری مستندات و ثبت پیشرفت در آخرین مرحله سال ۹۶ پرداخت.

سپس دکتر محقق به اهمیت برنامه عملیاتی پرداخت از حوزه های مختلف دانشکده تشکر کرد و گفت: تشکیل یک معاونت در وزارت بهداشت تحت عنوان معاون برنامه ریزی اهمیت برنامه ریزی در این وزارتخانه را نشان میدهد.

وی از برخی حوزه ها خواست که با تلاش بیشتر انعکاس مثبتی در سطح وزارت داشته باشند.

در ادامه ی جلسه مسوولان پایش سوالات و مشکلات مختلف حوزه خود را مطرح وقائم مقام برنامه عملیاتی به سوالات مطرح شده پاسخ داد.