دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی روز دوشنبه سوم مهرماه در دفتر ریاست برگزار شد.

مژده حسن زاده، مسوول زایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش در این باره گفت:«در این جلسه پیرامون راه اندازی مرکز مهارت آموزی بالینی ویژه زایمان طبیعی،اسکان مادران باردار ،راه اندازی مرکز مشاوره مامایی،برگزاری کلاس های آمادگی زایمان در ارد و فداغ، بررسی آمار سزارین در شش ماهه اول سال ۹۶،بررسی لزوم سامانه MCMC در گراش بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در این موارد گرفته شد.»