لغو ثبت نام جذب نیروی شرکتی نوبت دهی و پذیرش

به اطلاع آن دسته از متقاضیان ثبت نام جذب نیروی شرکتی متصدی امور پذیرش می رساند ، ثبت نام جذب نیروی شرکتی نوبت دهی و پذیرش به حالت تعلیق درآمد.

برای اطلاع از اخبار سریع دانشکده عضو کانال رسمی دانشکده به آدرس: t.me/gerums شوید.