لیست نهایی پذیرفته شدگان نیروهای شرکتی علوم پزشکی گراش اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکتی شهریور ۹۶ در قالب نیروهای پرستاری، مراقبت سلامت، سواری نقلیه و نقلیه مینی بوس را به شرح ذیل اعلام کرد:

 

اسامی پذیرفته شدگان نیروهای شرکتی

 

پذیرفته شدگان جهت انجام مراحل بعدی استخدامی، از شنبه یکم مهرماه ۱۳۹۶ به دانشکده علوم پزشکی واقع در بلوار دانشجو، طبقه همکف اداری واحد کارگزینی مراجعه نمایند.