اطلاعیه: ثبت درخواست خوابگاه “ترم مهر ۹۶” برای کلیه دانشجویان الزامی است

اداره امور خوابگاه‌های دانشکده علوم پزشکی گراش در اطلاعیه ای اعلام کرد:

“ثبت درخواست خوابگاه ترم مهرماه ۹۶ برای کلیه دانشجویان الزامی است”

دانشجویان جهت ثبت درخواست خوابگاه به سایت معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش (صندوق رفاه دانشجویان) مراجعه نمایند و پس از ورود، با شماره دانشجویی و کدملی از منوی ثبت درخواست خوابگاه؛ درخواست خود را ثبت نمایند.

مهلت ثبت درخواست: ۲۰ شهریور لغایت ۱۰ مهرماه 

تذکر مهم:

دانشجویانی که درخواست خودرا ثبت نکنند خوابگاه به آنها تعلق نمی‌گیرد .

دانشجویانی که تعهد محضری تحویل نداده اند خوابگاه به آنها تعلق نمی‌گیرد.