قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۰۸/۹۵

پذیرفته شدگان  با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ۲۳/۰۹/۹۵ لغایت ۳۰/۰۹/۹۵ به دانشکده علوم پزشکی گراش ساختمان اداری واحد کارگزینی مراجعه نمائید.

بدیهی است عدم مراجعه، به منزله انصراف از استخدام تلقی می‌گردد.

مدارک مورد نیاز:

۱-شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی)

۲-مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز

۳-کارت پایان خدمت و یا معافیت ویژه برادران ( اصل و کپی )

۴-مدارک دال بر ایثارگری ویژه داوطلبان ایثارگر ( اصل و کپی )

۵-مدارک دال بر معلولیت عادی(ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)

۶-مدارک دال بر بومی بودن

 بومی شهرستان : داوطلبانی که در ثبت نام اینترنتی بومی شهرستان انتخاب نموده اند، بایستی یکی از مدارک ذیل را به همراه سایر مدارک تحویل نمایند.

الف-یکی بودن شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان مورد تقاضا(کپی شناسنامه داوطلب یا در صورت تاهل هر۲ نفر تحویل نمایند )

ب-یکسان بودن محل تقاضای همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) با شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان (گواهی یا حکم تائید شده کارگزینی همسر ، پدر یا مادر که محل خدمت درآن قید شده باشدتحویل نمایند

ج-طی شدن حداقل چهار(۴) سال از سنوات (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا(گواهی از آموزش و پرورش یا مدارس تحویل نمایید)

د-داشتن حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضای(گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه تحویل نمایند)

ه-داشتن حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر، مادر و یا همسر داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا(گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه تحویل نمایند )

بومی استان : داوطلبانی که در ثبت نام اینترنتی بومی استان انتخاب نموده اند، بایستی یکی از مدارک ذیل را به همراه سایر مدارک پست نمایند.

الف-یکی بودن استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان مورد تقاضا(کپی شناسنامه داوطلب یا درصورت تاهل ۲ نفر تحویل نمایند)

ب-یکسان بودن محل تقاضای همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) با استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان (گواهی یا حکم تائید شده کارگزینی همسر ، پدر یا مادر که محل خدمت درآن قید شده باشد ارسال نمایند

ج-طی شدن حداقل چهار(۴) سال از سنوات (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در استان مورد تقاضا(گواهی از آموزش و پرورش یا مدارس تحویل نمایید )

د-داشتن حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در استان محل مورد تقاضای(گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه تحویل نمایند)

ه-داشتن حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر، مادر و یا همسر داوطلب در استان محل مورد تقاضا(گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه تحویل نمایند

۷-گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم شماره ۵۰۲)و تصویر اولین واخرین  حکم قراردادی ویژه شاغلین قراردادی که در واحدهای تابعه این دانشکده شاغل می باشند

۸-ارائه گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین لایحه رشته های اجباری

۹-گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین لایحه که طرح خود را تمدید نموده اند

۱۰-گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح در رشته های اختیاری جهت افرادی که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت مطبوع می‌گذرانند

۱۱-کارنامه قبولی در آزمون داوطلب

۱۲-کپی گواهینامه رانندگی ب۲(جهت رشته های فوریت‌های پزشکی )

۱۳-عکس ۴ *۳ سه قطعه

۱۴-تکمیل فرم اطلاعات فردی در خواست استخدام (در همین صفحه دانلود و پرینت و سپس تکمیل نمائید)

فرم اطلاعات فردی