آگهی پذیرش نیروی بهداشتی درمانی بصورت شرکتی

شرکت راهکاران سپیدان در نظر دارد برای تامین نیروی مشاغل درمانی بهداشتی مورد نیاز خود در بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) به استناد مجوز شماره ۷۵۸۲/۲۰۹/د/۹۴ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تعداد ۷ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت شرکتی بکارگیری نماید.

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش