اطلاعیه مهم شماره ۲ (جشن دانش آموختگی)

طبق اطلاعیه قبلی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش، تاکید می گرددْ دانشجویانی که مایل به شرکت در جشن دانش آموختگی می باشند می بایست با در نظر گرفتن شرایط زیر، در این جشن شرکت نمایند.

جشن دانش آموختگی روز شنبه یکم خرداد۹۵ ساعت ۲۰ ( شب نیمه شعبان) در سالن امفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد.

.دانشجویان می بایست برای شرکت در این مراسم ، اعلام حضور نمایند، در صورتی که دانشجویی برای شرکت در این مراسم نام نویسی نکرده باشد نمی تواند در جشن شرکت نماید.

re

. به دلیل محدودیت محل اسکان و ظرفیت سالن، هر دانشجوی فارغ التحصیل مجاز است به همراه دو نفر ، به عنوان همراه با اطلاع قبلی ، در جشن شرکت نماید.

.برای رزرو محل اسکان می بایست شخصا(دانشجوی فارغ التحصیل)  اقدام نمایند، در غیر اینصورت محل اسکان رزرو نخواهد شد.

برای رزرو می توانند با مسوول مهمانسرا (علی اکبر پهلوسای)(۰۹۱۷۱۸۰۷۲۸۱ ) تماس حاصل نمایند.

برای رزرو غذا (دانشجو و همراه) می بایست با مسوول اتوماسیون تغذیه(محمدرضا حاجی زاده)(۰۹۱۷۵۳۳۶۹۰۳ ) تماس حاصل نمایند.

در صورت عدم رزرو غذا و مهمانسرا و عدم هماهنگی با مسوولین نامبردهْ دانشکده هیچ مسوولیتی نخواهد داشت