قابل توجه همکاران محترم ورزش دوست

قابل توجه همکاران محترم ورزش دوست: روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ سالن ورزشی شهید مشتاقی در اختیار پرسنل مجموعه علوم پزشکی می باشد لذا از همکاران محترم دعوت بعمل می آید.