اقدامات مدیریت شورای رفاهی علوم پزشکی گراش جهت رفاه حال پرسنل

مدیریت شورای رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش جهت رفاه حال پرسنل و بهره مندی کارکنان این مجموعه از امکانات ورزشی شهرستان، اقدام به رزرو سانس اختصاصی استخر آبشار اندیشه و نیز زمین چمن مصنوعی و سالن های سرپوشیده ولایت نموده است.

کارکنان می توانند در زمان های اعلام شده در برنامه بصورت رایگان از امکانات مذکور استفاده نمایند.

آدرس استخر آبشار اندیشه: گراش .بلوار رسالت  جنب پمپ گازCNG ، مجتمع فرهنگی ورزشی آبشار اندیشه

آدرس زمین چمن مصنوعی: گراش. انتهای بلوار شهید منفرد.پارک نارنج

آدرس سالن های سرپوشیده ولایت: بلوار دانشجو . دانشکده علوم پزشکی گراش

برنامه استخر

برنامه زمین چمن و سالن سرپوشیده