در مراسمی با حضور دکتر بهمنی، از کارکنان فعال در عرصه ی نماز و ورزش تجلیل شد.

در جلسه ای که به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری در سال 93 برگزار شد، از کارکنان فعال در عرصه نماز، ورزش  و کارکنان نمونه در بحث نطم با حضور دکتر بهمنی تجلیل شد.

در این جلسه دکتر بهمنی ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان دانشکده افزود: سال 93  دارای فراز و نشیب های زیادی بود و اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال 93 موفقیتی بود که با مدیریت مدبرانه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور یکی از بزرگترین افتخارات در سال 93 بود.

وی در ادامه گفت: ما باید روز به روز با نو آوری و پیشرفت در زمینه های مختلف بهترین و بیشترین خدمت را برای مردم و بخصوص دانشجویان دانشکده انجام دهیم.

دکتر میرزا خلیل بهمنی اضافه کرد: دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیل خود در گراش، به عنوان سفیر در جایگاه های مختلف شروع به فعالیت خواهند کرد که رفتار و اخلاق ما باید خاطره ای خوش برای آنان رقم بزند و نحوه رفتار ما باید برای آنان الگو باشد.

رییس دانشکده علوم پزشکی گراش در پایان ،  حلول سال نو را به کارکنان تبریک و برای آنان سالی پربرکت همراه با سعادت و سلامت آرزو کرد.

در این مراسم عباس سلمانی رییس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی و یعقوب دلخوش معاون دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش ضمن  تبریک سال نو به کارکنان ، از حضور دکتر بهمنی در جلسه تشکر و پیشرفت های علوم پزشکی گراش را پس از حضور دکتر بهمنی  در سمت ریاست ، قابل تقدیر دانستند و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

taghdir