نمايشگاه ترويج زايمان طبيعي برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ع گراش ، نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی به مناسبت دهه ی مبارک فجر در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ع گراش برگزار شد .
در این نمایشگاه که مادران باردار حضور داشتند ، خدماتی همچون ویزیت های روتین بارداری ( گرفتن قد ، وزن ،فشار خون ، شنیدن صدای قلب جنین و … ) ارائه شد .
توزیع بروشور و کتابچه های آموزشی ترویج زایمان طبیعی از دیگر برنامه های انجام شده در این نمایشگاه بود.
مژده حسن زاده مسئول برگزاری نمایشگاه ، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترغیب مادران باردار به زایمان طبیعی و آموزش روش های کاهش درد زایمان و ورزش های دوران بارداری به زنان باردار اعلام کرد.
وی افزود: خدمات این نمایشگاه به 30نفر از زنان باردار ارائه و همچنین به 50 نفر از همراه آنها مشاوره داده شد .
دکتر گلستان رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ع گراش ضمن بازدید و تقدیر از این نمایشگاه گفت : امید است برگزاری این چنین نمایشگاه ها ، در افزایش آگاهی مادران باردار نسبت به مزایای زایمان طبیعی، مثمر ثمر بوده و سبب افزایش آمار زایمان طبیعی شود .
این نمایشگاه به مدت یک روز در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش برپا شد.