سامانه تلفني1690 آماده دريافت شكايات است

به گزارش روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي گراش، كتاب جديد ارزش نسبي خدمات درماني از مهرماه اجرايي شد و طرح نظارت بر اجراي صحيح آن از 15 آبان ماه آغاز شد.

بر اساس اين طرح اخذ هرگونه وجه خارج از صورتحساب مراكز درماني تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و مراكز درماني دولتي نيز حق اخذ هیچگونه وجه خارج از تعرفه كتاب جديد را ندارند.

شهروندان ميتوانند در صورت مشاهده يا برخورد با هرگونه تخلف در خصوص “تعرفه ها” شكايات خود را كتباً به واحد نظارت بر درمان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان گراش مستقر در بيمارستان اميرالمومنين علي (ع) به آقاي آزادي فكر تحويل نمايند و يا با شماره تلفن 1690 (بدون پيش شماره )، مستقيماً شكايات تعرفه اي خود را به وزارت بهداشت اعلام نمايند.

طبق طرح نظارتي با راه اندازي شماره 1690 سريعاً از سوي وزارت بهداشت شكايات بررسي مي گردد.