قابل توجه همکاران متقاضی سفر به مشهد مقدس

به اطلاع همکاران محترم مي رساند،شوراي رفاهي دانشکده علوم پزشكي گراش در نظر دارد نسبت به اعزام كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي اين مركزبا سفر هوايي به مشهد مقدس اقدام نمايد. لذا  همكاران متقاضي جهت کسب اطلاع بیشتر به شورای رفاهی مرکز خود مراجعه نمایند.