دانشکده پرستاری

بدنبال تاسیس دانشکده علوم پزشکی گراش در آذرماه ۱۳۹۰ و پیگیری‌های بعمل آمده جهت ارتقاء و افزایش کمی و کیفیت رشته‌ها ، مجوز رشته کارشناسی پرستاری نیز در اردیبهشت ماه ۹۲ از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت متبوع اخذ گردید که پس از آن و با عنایت به وجود رشته‌های کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری در دانشکده پیراپزشکی گراش ، تصمیم به راه‌اندازی دانشکده پرستاری گراش با سه رشته پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری گرفته شد و با این اقدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گراش دارای دو دانشکده پیراپزشکی و پرستاری گردید.

 لازم به ذکر است این دو دانشکده در محل مجتمع بزرگ علوم پزشکی گراش که دارای امکانات خوابگاهی ، ورزشی ، سلف سرویس ، کلاس‌های آموزشی ، سالن‌های آمفی تئاتر و … بوده مستقر می‌باشد.