کلیپ روز ماما

🔸فرا رسیدن “روز ماما” را به این “مدافعان سلامت” تبریک می گوییم

🔸در این روزهای پُرتنش شیوع بیماری کرونا، “ماماها” نیز همچون پزشکان و پرستاران، به عنوان مدافعان سلامت، برای حفظ سلامت مادران باردار و فرزندان آنها بصورت شبانه روزی در تلاشند..

🌹🌹قدردانتان هستیم🌹🌹

(روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش)