مجوز راه اندازی “آزمایشگاه تست کرونا”  در شهرستان گراش

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، مجوز راه اندازی “ازمایشگاه تست کرونا”  در شهرستان گراش و در مرکز تحقیقات دانشکده علوم پزشکی گراش از سوی وزارت بهداشت صادر و از فردا،  تست ها در گراش انجام می شود.

 

 دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش ضمن تایید و تبریک این افتخار بزرگ به شهروندان گفت: با توجه به زیر ساخت های خوبِ موجود در دانشکده علوم پزشکی گراش و نظر کارشناس اعزامی از شیراز و تایید نهایی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، مجوز راه اندازی” آزمایشگاه تست کرونا “در گراش صادر و از روز سه شنبه  دوم اردیبهشت ماه ،تست های بیماران بستری در بیمارستان فقط در گراش انجام خواهد شد که موفقیت بسیار بزرگی است و جواب تست ها در همان روز اعلام می شود.