تخفیف مجتمع هرمز ویژه پرسنل و دانشجویان علوم پزشکی گراش

شورای رفاهی دانشکده علوم پزشکی گراش اقدام به انعقاد قرارداد به منظور تخفیف در ارائه خدمات مجتمع آموزشی فنآوری هرمز نموده است.

پرسنل علوم پزشکی (رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) با ارائه کارت پرسنلی و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی می توانند از تخفیف خدمات مجتمع آموزشی فنآوری هرمز استفاده نمایند.

 

کلاس های آموزشی زبان انگلیسی : ۳۰%

دوره های کامپیوتر ، حسابداری و هنری (فنی و حرفه ای): ۲۵%

مهدکودک هرمز : ۲۵%

شهر کودک هرمز (ویژه کودکان ۲ تا ۹ سال) : ۵۰%

مراسم جشن تولد و جشن تکلیف : ۵۰%

دوره های بورس : ۱۵%

همایش آشنایی با بورس : ۱۰۰% (رایگان)

 

 تخفیف های اعلام شده در دوره های آموزش بورس ، منوط به تشکیل کلاس های اختصاصی برای کارکنان مجموعه علوم پزشکی است.