لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی خردادماه ۱۳۹۸

نفرات اصلی پذیرفته شده می توانند از تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ جهت انجام امور اداری و استخدامی خود به همراه مدارک اعلام شده ذیل به واحد منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی گراش مراجعه نمایند.

 

لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی