کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی با محوریت موضوع « هفته جهانی تغذیه با شیرمادر» تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ، در این جلسه که با حضور فرماندار،دکتر عبداللهی رییس دانشکده ، اعضای هیأت رییسه علوم پزشکی و دیگر مسئولین ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، فرماندار شهرستان ضمن تأکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر ، خواستار ارائه آمار دقیق در این زمینه در سطح شهرستان شد.در ادامه دکتر گلستان معاون بهداشتی و دکتر رادفر رییس بیمارستان به معرفی تجهیزات و خدمات معاونت بهداشت و بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) گراش در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر پرداختند.ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس به بیان برنامه های معاونت بهداشت به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیرمادر پرداخت و خواستار همکاری  سایر ادارات در اطلاع رسانی و مشارکت در برنامه های این هفته شد.

راه اندازی اتاق مادر و کودک در بخش اورژانس بیمارستان و مکان های پرتردد شهر(پارک شهر و بوستان) جهت رفاه حال مادران شیرده در مکان های عمومی ، از مصوبات این جلسه بود.