حضور مسوولین و کارکنان علوم پزشکی گراش در پایگاه انتقال خون

به گزارش روابط عمومی، دکتر احمد عبدالهی، رییس دانشکده علوم پزشکی گراش به همراه معاونین و کارکنان این دانشکده در پایگاه انتقال خون این شهرستان حضور یافت.

در سالروز تاسیس سازمان انتقال خون و روز ملی اهداء خون، مسوولین و کارکنان مجموعه علوم پزشکی از ساعات آغازین صبح روز نهم مرداد در پایگاه انتقال خون این شهرستان حضور یافتند و ضمن تبریک و خسته نباشید به پرسنل این پایگاه، از نزدیک در جریان فعالیت این پایگاه قرار گرفتند.

گفتنی است تعدادی از کارکنان علوم پزشکی گراش در این دیدار و بازدید، خون  اهداء کردند.