مراسم بزرگداشت “روز جهانی ماما” برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز ماما و تجلیل از ماماهای نمونه کشوری و شهرستان صبح امروز در سالن پیشگیری از سرطان بیمارستان گراش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، دکتر محمد رادفر رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) گراش در این مراسم ضمن تبریک روز ماما به بیان نقش و جایگاه مامایی در نظام سلامت پرداخت. وی افزود:« نقش ماماها در زمینه سلامت ، تنها محدود به مراحل زایمان نمی باشد بلکه یک ماما از بدو تولد تا پایان زندگی با یک زن همراه است.»

در ادامه مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت گفت:« پیرو سیاست های کلی  در حوزه بهداشت و درمان در خصوص افزایش نرخ باروری، نقش مامایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»

در این مراسم، مژده حسن زاده “مسئول امور مامایی دانشکده علوم پزشکی گراش” و ثریا انصاری “مدیر گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشت “گزارشی از فعالیت های حوزه معاونت درمان و بهداشت ارائه دادند.

در پایان مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما ، از ماماهای نمونه کشوری و شهرستان با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.

پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال به نام روز جهانی ماما نام گذاری شده است.