“ماماهای نمونه” کشوری و شهرستان معرفی شدند

بمناسبت روز جهانی ماما، ماماهای نمونه کشوری و شهرستان در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش معرفی شدند.

اسامی به شرح زیر اعلام شد:

مرضیه صلاحی ( نمونه کشوری)

بدریه قدسی ( نمونه کشوری)

مرضیه محمدنژاد ( نمونه شهرستان)

فاطمه رحمانیان ( نمونه شهرستان)

مراسم تجلیل از ماماها نمونه کشوری با حضور وزیر بهداشت در سالن همایش های رازی در تهران برگزار شد و مراسم بزرگداشت روز ماما و تجلیل از نمونه های کشوری و شهرستان روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه در سالن مرکز پیشگیری از سرطان برگزار می شود.

امسال هزینه ی برگزاری “جشن روز ماما” در شهرستان گراش به سیل زدگان اختصاص می یابد. و فقط مراسم تجلیل در سالن مرکز پیشگیری برگزار می شود.