پیاده روی خانوادگی در “ارد” برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، به مناسبت هفته سلامت  و همزمان به شهرستان گراش، پیاده روی خانوادگی در ارد نیز برگزار شد.

در همایش پیاده روی دکتر فاطمه استوار  درخصوص شعار هفته سلامت و فعالیت بدنی و نقش ورزش در سلامتی مطالبی بیان کرد.

در پایان به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی تقدیم شد.