حدود ۲۰۰۰ کیلو مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی کشف و ضبط شد

حدود۲۰۰۰  کیلو مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در دو  واحد منزل مسکونی در گراش کشف و ضبط شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت دانشکده دانشکده علوم پزشکی گراش در این باره گفت: «پیرو گزارشات مردمی در خصوص انبار و فروش مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط  با همکاری نیروی انتظامی و با حکم قضایی حدود ۲ هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاقد شرایط بهداشتی در دو واحد منزل مسکونی در  کشف و ضبط  و به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.