ستاد اطلاع رسانی سلامت نوروزی تشکیل شد

ستاد اطلاع رسانی سلامت نوروزی با حضور روابط عمومی ها و نماینده معاونت علوم پزشکی گراش به منظور اطلاع رسانی فعالیت های این دانشکده در ایام نوروز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی گراش تصمیمات این ستاد به شرح زیر اعلام و جهت اطلاع عموم منتشر شد:

 • طرح بسیج سلامت نوروزی (واحد بهداشت محیط) همانند سنوات قبل از ۲۰ اسفند تا ۱۸ فروردین به منظور بازدید از فروشگاهها ، رستوران ها، کبابی های سطح شهر توسط معاونت بهداشت انجام می گیرد.
 • ارائه خدمات واکسیناسیون از ۲۹اسفند لغایت ۱۶ فروردین بصورت کامل حتی در روزهای تعطیل در مرکز جامع سلامت محمد رسول الله(ص)
 • کشیک واحد مبارزه با بیماری های واگیر حتی در روزهای تعطیل فعال است و در صورت لزوم برای حضور در بیمارستان، آنکال این واحد فعال می باشد.
 • مراقبین سلامت بصورت فعال در ایام نوروز حتی روزهای تعطیل در مرکز جامع خدمات محمد رسول الله(ص) حضور دارند.
 • در روستاها نیز برنامه کشیک سلامت نوروزی فعال است.
 • پزشکان عمومی و متخصص سطح شهر در ایام نوروز همکاری لازم را دارند که اسامی پزشکان و روزهای حضور به اطلاع عموم خواهد رسید.
 • سامانه ۱۹۰ در تمامی ایام در خصوص شکایات و رسیدگی به شکایات فعال می باشد.
 •  

 

 • نظارت بر مطب پزشکان سطح شهر انجام می شود.
 • اورژانس ۱۱۵ موظف است روزانه اطلاعات و اخبار ماموریت های خود را به روابط عمومی ستاد اطلاع دهد و بدون مجوز ستاد از انتشار اخبار در سایت های منطقه خودداری نماید.
 • داروخانه دکتر لطافت در تمامی ایام حتی روزهای تعطیل فعال می باشد.
 •  پمفلت آموزشی در خصوص مسمومیت ها و گیاهان دارویی علاوه بر داروخانه ها در چادرهای هلال احمر جهت مسافران نوروزی توزیع شود.
 • کشیک معاونت غذا و داروی دانشکده حتی در روزهای تعطیل جهت رسیدگی به شکایات و بازدید از داروخانه ها فعال می باشد..