فاطمه فاریابی “دانشجوی برتر” کشوری شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، “فاطمه فاریابی” دانشجوی کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی  در سومین جشنواره آموزشی، تحصیلی “جایزه ملی ایثار “را که در ۷ اسفندماه  در سالن همایش های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد به عنوان “دانشجوی برتر کشوری” انتخاب شد.
 
همچنین این دانشجو به عنوان “دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر “در دانشکده علوم پزشکی گراش و دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر در منطقه پنج نیز انتخاب شد.
 
 دکتر محمد جعفری معاون آموزش پژوهش و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش  در پیامی این موفقیت را به “فاطمه فاریابی”تبریک گفت.