کلیپ پروژه های قابل افتتاح علوم پزشکی گراش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، پروژه های قابل افتتاح علوم پزشکی گراش در دهه فجر ۱۳۹۷ را در کلیپ زیر می توانید ببینید.