مجامع سلامت کانون های سلامت محلات شهرستان گراش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، “نخستین مجمع سلامت محلات” بیدله،شهرک شهید بهشتی،روستای زینل آباد و مسجد جامع شهر ارد با حضور دبیر و جانشین دبیر کانونها ، مسعود خواجه زاده معاون امور اجتماعی و کارشناسان این معاونت ، پرسنل ادارات دولتی و غیردولتی ساکن محلات و جمعی از فعالان اجتماعی  برگزار شد.
 
در این جلسات که به طور مجزا در گراش،  شهر ارد و روستای زینل آباد برگزار شد،  ضمن تشریح مجدد طرح کانون سلامت محله ، هدف و نحوه برگزاری مجمع سلامت بیان شد.
 
در اولین جلسه ی مجمع، اعضا، ضمن بیان مشکلات محله ،  مسائل و مشکلات این محلات اولویت بندی شد.  دبیر و جانشین کانون های سلامت محله ، مسسول پیگیری مصوبات و ارائه گزارش در دومین جلسه مجمع خواهند بود.