اسامی مجاز شدگان آزمون استخدام قراردادی (نتایج اولیه)

معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی گراش اعلام کرد:

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک  آزمون استخدامی مورخ ۲۹/۰۹/۹۷به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.  لذا ضروری است داوطلبان طبق جدول زمان بندی، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده فایل به آدرس گراش بلوار دانشجو ساختمان اداری دانشکده علوم پزشکی گراش واحد منابع انسانی مراجعه نمایند.

(در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف می باشد )

 

برای مشاهده اسامی و مدارک مورد نیاز اینجا کلیک کنید.