دکتر احمد عبدالهی در سمِت ریاست دانشکده گراش ابقاء شد

دکتر احمد عبدالهی با تاکید وزیر بهداشت  و با حکم دکتر بهادر، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در سمِت ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، در سفر دکتر احمد عبدالهی به تهران و دیدار خصوصی با وزیر بهداشت که به منظور تعیین جانشینی صورت گرفته بود، وزیر بهداشت با توجه به اهتمام ویژه به گراش ، ضمن مخالفت با استعفای دکتر عبدالهی بر ابقای وی بر ریاست دانشکده گراش تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه ، دکتر هاشمی وزیر بهداشت با بیان این مطلب که رووسای دانشگاهها و دانشکده علوم پزشکی بایستی از نظر علمی در سطح بالایی قرار داشته باشند گفت:« با توجه به اینکه تصمیمات موثر و مهم آموزشی وزارت، با حضور رووسای دانشگاهها اتخاذ میگردد  پس می بایست رووسای دانشگاهها از سطح علمی بالایی برخوردار باشند تا بتوان تصمیمات درستی اتخاذ کرد.»

دکتر احمد عبدالهی نیز در این جلسه خواستار تداوم حمایت های وزیربهداشت  و نیز پذیرفتن جایگاه شهرستان گراش به عنوان قطب درمان جنوب شد.

گفتنی است در جلسه  ی آموزشی وزارت بهداشت که فقط با حضور رووسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شده بود، دکتر عبدالهی نیز از بین رووسای دانشکده ها علوم پزشکی حضور داشت.

نامه مخالفت با استعفا و ابقای دکتر احمد عبدالهی (فوق تخصص جراحی سرطان)، بر ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در تاریخ دهم تیرماه به ایشان ابلاغ شد.